Rönnäng, Salteriet

Salterivägen 1 - Tjörn
Med bästa havsläge tillsaluför vi nu nio unikt belägna tomter med egen båtplats, välkommen!

Bygg ditt drömhus 3 meter ifrån västerhavet med egen båtplats, total utsikt över hav, horisont samt Klädesholmen och Tjörnekalv.

Sammanfattning
Typ:
Byggklar tomt med båtplats
Tomtarea:
366 m²
Pris:
4 200 000 kr, fast pris, först till kvarn
Mer info

Tomt

Tomtarea 366 m² (friköpt). Tomten: havsutsikt.

Vatten och avlopp:

Kommunalt vatten. Kommunalt avlopp.

Övrigt:

Denna tomt behöver pålas före byggnation av hus. Denna kostnad betalas av köparen, uppskattad ca kostnad totalt för pålning 100 000:-

Betalt Kommunalt vatten samt kommunalt avlopp.
El samt fiber i tomtgräns, anslutningsavgift betalas av köparen.

Vad får man lov att bygga?

Här följer en sammanfattning av de viktigaste bestämmelserna av vad man får och inte får:
- Den största yta som får uppföras för huvudbyggnad är 120 kvm, byggarea, hela huset ink ytterväggar.
- Huvudbyggnade får uppföras med två våningsplan. Vindsvåningens omfattning begränsas dock av den högsta tillåtna hushöjden om sju meter nockhöjd.
- Huvudbyggnaden skall placeras minst två meter från gräns till granne
- Byggnadernas tak, skall utformas som sadeltak och ges en lutning mellan 27-33 grader. Takets längdriktning skall vetta mot havet, gavel mot hav.
- Fasaden skall vara målad i ljusa kulörer mellan grått och vitt. garage och förråd inom området kan även målas i röd kulör.

Varmgarage i länga tillhör denna tomt. Se ritning.
Garagen byggs på betongplatta med 20 cm cellplast isolering. Rödmålad träpanel, isolerade inner och ytterväggar. Tegelröda betongpannor, vit Hörmans takskjutgarageport (förberedd för eldrift). Fasta vitmålade fönster i gavlarna. 1 st led armatur med inbyggd rörelsesensor samt 1 st vägguttag inne i garaget. 1 st armatur ovan garageport som styrs med astrour, undermätning på el för varje garage.

Gemensamt cykelförråd.
Privat båtplats vid gemensam brygga.

SF pontona kommer att bygga en kraftig vågbrytare med plats för 7 st båtar. Vågbrytaren är 5 meter bred med 8 stycken ybommar som är 10 meter långa. Båtplatserna är minimun 4,8 meter breda och platsen längst in ca 5,4 m bred. Det kommer att finnas el och vatten på bryggan. För att undvika eventuellt skvätt monteras ett mindre plank / skvättskydd mot havet.

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Tjörn Rönnäng GA:11, Tjörn Rönnäng GA:3, Tjörn Rönnäng S:25

Ekonomi

Pris

4 200 000 kr, fast pris, först till kvarn

Fastigheten är nyligt bildad och det finns inget avsatt taxeringsvärde OBS! Preliminär typkod, kan komma att ändras.

Pantbrev

1 st om totalt 1 000 000 kr

Driftkostnad

Driftkostnaden är ca 8 000 kr/år. Fastigheten / tomten ingår i en samfällighet som äger den gemensama hamnen, bryggor, garage mm. Avgiften om 6 000:- / år gäller för underhåll samt förnyelsefond.

Alla bilder

Salteriet i december
Salteriet i december
Båtbryggan på plats
Båtbryggan på plats
Flygfoto
Flygfoto
Din nya utsikt
Din nya utsikt
Fastighetskarta
Fastighetskarta

Karta

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig angående denna fastighet.