Rönnäng, Salteriet

Tomt 1 - Tjörn
Med bästa havsläge tillsaluför vi nu nio unikt belägna tomter med egen båtplats, välkommen!

Bygg ditt drömhus 3 meter ifrån västerhavet med egen båtplats, total utsikt över hav, horisont samt Klädesholmen och Tjörnekalv.

Sammanfattning
Typ:
Byggklar tomt med båtplats
Tomtarea:
366 m²
Pris:
4 200 000 kr, fast pris, först till kvarn
Mer info

Tomt

Tomtarea 366 m² (friköpt). Tomten: havsutsikt.

Vatten och avlopp:

Kommunalt vatten. Kommunalt avlopp.

Övrigt:

Denna tomt behöver pålas före byggnation av hus. Denna kostnad betalas av köparen, uppskattad ca kostnad totalt för pålning 100 000:-

Betalt Kommunalt vatten samt kommunalt avlopp.
El samt fiber i tomtgräns, anslutningsavgift betalas av köparen.

Vad får man lov att bygga?

Här följer en sammanfattning av de viktigaste bestämmelserna av vad man får och inte får:
- Den största yta som får uppföras för huvudbyggnad är 120 kvm, byggarea, hela huset ink ytterväggar.
- Huvudbyggnade får uppföras med två våningsplan. Vindsvåningens omfattning begränsas dock av den högsta tillåtna hushöjden om sju meter nockhöjd.
- Huvudbyggnaden skall placeras minst två meter från gräns till granne
- Byggnadernas tak, skall utformas som sadeltak och ges en lutning mellan 27-33 grader. Takets längdriktning skall vetta mot havet, gavel mot hav.
- Fasaden skall vara målad i ljusa kulörer mellan grått och vitt. garage och förråd inom området kan även målas i röd kulör.

Varmförråd i länga tillhör denna tomt.

Gemensamt cykelförråd.
Privat båtplats vid gemensam brygga.

SF pontona kommer att bygga en kraftig vågbrytare med plats för 7 st båtar. Vågbrytaren är 5 meter bred med 8 stycken ybommar som är 10 meter långa. Båtplatserna är minimun 4,8 meter breda och platsen längst in ca 5,4 m bred. Det kommer att finnas el och vatten på bryggan. För att undvika eventuellt skvätt monteras ett mindre plank / skvättskydd mot havet.

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Tjörn Rönnäng GA:11, Tjörn Rönnäng GA:3, Tjörn Rönnäng S:25

Ekonomi

Pris

4 200 000 kr, fast pris, först till kvarn

Fastigheten är nyligt bildad och det finns inget avsatt taxeringsvärde OBS! Preliminär typkod, kan komma att ändras.

Pantbrev

1 st om totalt 1 000 000 kr

Driftkostnad

Driftkostnaden är ca 8 000 kr/år. Fastigheten / tomten ingår i en samfällighet som äger den gemensama hamnen, bryggor, garage mm. Avgiften om 6 000:- / år gäller för underhåll samt förnyelsefond.

Alla bilder

Tomt 1
Tomt 1
Varmförråd i länga
Varmförråd i länga
Tomt 1
Tomt 1
Fastighetskarta
Fastighetskarta

Karta

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig angående denna fastighet.